Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz)


Ik ben aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG), die zorgdraagt voor klachten- en geschillenregeling.


Hiermee houd ik me aan de klachtenregeling conform de nieuwe wetgeving Wkkgz, die vanaf 1 januari 2017 van kracht is.